ABBS de Zijderoute

Verbinding ontwikkel je in de schoolbanken

Samen Leren, Samen Groeien: dit doe je bij ABBS De Zijderoute!

Nieuwsbrief

De school

Eind augustus 2019 zijn de deuren van ABBS De Zijderoute in Amsterdam West geopend. Onze deuren staan wijd open voor alle kinderen van Amsterdam.

Een nieuwe school met vernieuwend onderwijs in Amsterdam-West

De behoefte aan ‘ander onderwijs’ in Nederland is groot. De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan ooit. Vanwege die veranderingen zijn zowel ouders als verschillende groepen leerkrachten op zoek naar een alternatief voor de huidige veelal nog traditionele leermethodes. ABBS De Zijderoute heeft hier een duidelijk antwoord op. Waar in het onderwijs nu vooral nog de nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling en prestaties, zorgen we op De Zijderoute juist dat de talenten van de kinderen naar voren komen en worden versterkt.

Nieuwsgierigheid omzetten in methodisch handelen

Met ons team van leerkrachten bieden we kinderen kennis en vaardigheden waarmee zij op een overzichtelijke en flexibele manier hun weg kunnen vinden in deze snel veranderende wereld. Met het gebruik van Jeelo ontwikkelen we het denkvermogen van de kinderen. We zetten hun nieuwsgierigheid om in methodisch handelen. We leren de kinderen hun creativiteit te gebruiken om problemen op te lossen. We helpen ze om helder te redeneren, goed waar te nemen en van daaruit hun eigen keuzes te maken.

 

“ABBS De Zijderoute speelt in op de veranderende wereld om ons heen en zorgt dat kinderen leren hoe ze moeten omgaan met deze soms grote veranderingen. In verbinding met elkaar en met respect voor elkaar, ongeacht afkomst of cultuur.”

De Zijderoute is een Jeelo-school

De wortels van ons huidige onderwijssysteem liggen in de tijd van de industriële revolutie. Door de toenemende industrialisatie ontstond steeds meer behoefte aan mensen die enige standaardscholing hadden ontvangen. Zo waren zij beter in staat werk te verrichten in fabrieken, als werknemer.

Een grote groep kinderen in een lokaal: is dat de oplossing?
De meest efficiënte manier om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op hun toekomstige werk was toen om een grote groep kinderen in een lokaal te zetten met een juf of meester voor de klas. Dat paste goed in die tijd… Werknemers bleven veelal tientallen jaren bij slechts één bedrijf werken. Er veranderde niet zoveel aan het werk, en er was dus ook niet veel noodzaak om bij te leren of flexibel te zijn en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Flexibel in denken en doen
Tegenwoordig hebben jongeren vaak voor hun 30e gemiddeld al 10 tot 14 verschillende banen gehad. Daarnaast rollen mensen regelmatig in een heel ander beroep dan waar ze in eerste instantie voor opgeleid zijn.

Deze ‘nieuwe werkelijkheid’ vraagt om onderwijs dat flexibel is en dat aansluit op deze ontwikkelingen. Jeelo biedt dit. Naast basisvaardigheden als rekenen, taal, en spelling etc. leren kinderen goede communicatieve vaardigheden. We bereiden ze voor op het omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid en leren ze keuzes te maken die bij hen passen. Een leven lang leren en de touwtjes in eigen handen houden, dat is waar het om draait. Doordat we kinderen al tijdens hun basisschooltijd kennis laten maken met de wereld om hen heen, komen ze erachter wat er allemaal mogelijk is. Door een goed inzicht in zichzelf en in hun talenten maken ze bewuste keuzes. Stuk voor stuk zijn dit kernwaarden van de nieuwe tijd die passen bij De Zijderoute. Voor meer informatie over Jeelo, zie de website van Jeelo.

“Jeelo sluit aan op wetenschappelijke inzichten over leren en past naadloos op de toekomst van ons onderwijs zoals het Ministerie dat formuleert,
waarbij aandacht is voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden."

Scroll naar boven