Thema Communicatie

We zijn gestart met het thema communicatie. De kinderen hebben in de eerste week met behulp van de denkbubbels hun eigen leervragen geformuleerd. Via een mindmap is voor de leerlingen zichtbaar gemaakt aan welke thema’s we de komende weken aandacht gaan besteden.
Deze week hebben de leerlingen op verschillende manieren onderzocht op welke manier dieren met elkaar communiceren.

#communicatie #denkbubbels #basisonderwijs #denoordwijksemethode #amsterdam