Waarom een nieuwe school?

De Zijderoute is opgericht door een groep initiatiefnemers die van mening is dat het onderwijs anders moet.

Wij vinden dat leerlingen eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces: “Waarom leer ik iets en hoe is het nuttig?”

Op onze school bewerkstelligen we dit door aan betekenisvolle projecten te werken. Binnen deze thema’s komen alle vakken aan bod. De kinderen bedenken aan het begin van het project hun eigen leer- en onderzoeksvragen. Vervolgens maken ze een plan om het antwoord op de vragen te vinden. De leerkracht vervult binnen dit proces een coachende rol en zorgt ervoor dat de leerling de doelen behaalt die behaald moeten worden.

Uiteraard zijn er ook gewoon dingen die geleerd moeten worden, zoals de regels voor taal, rekenen en spelling. Deze vakken komen iedere dag in de ochtend aan de orde.

Alle vaardigheden die tijdens deze ochtendlessen geleerd worden, komen in tijdens de middagprojecten weer terug op toepassingsniveau. Door deze regels in betekenisvolle activiteiten toe te passen ervaren de kinderen dat de kennis die ze opgedaan hebben nuttig is en worden zij gemotiveerd om te leren.

Wij hebben een werkwijze gevonden die aansluit bij onze ideeën (hierover meer onder “het onderwijs”).

Onze school start op 26 augustus 2019 in het gebouw aan de Rombout Hogerbeetstraat 109.

onze kernwaarden

Creativiteit

In ons onderwijs leren wij kinderen om creatief te zijn. Creativiteit betekent het zien van nieuwe kansen en oplossingen. Creativiteit is een manier van waarnemen, denken en doen. Creatieve mensen zijn in staat om out-of-the-box te denken en nieuwe kansen te zien. Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, zullen zij altijd een manier vinden om verder te komen in datgene waar zij mee bezig zijn. Zij zullen in staat zijn om oplossingen te vinden voor de dingen waar ze tegenaan lopen.

 

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is de basis voor alle ontwikkeling. Onze leerlingen zullen leren om te werken aan de doelen die ze zichzelf gesteld hebben en middels doorzettingsvermogen en zelfdiscipline doelgericht te handelen. Met name als het even niet vanzelf gaat zullen kinderen doorzettingsvermogen en zelfdiscipline nodig hebben om hun doel te bereiken om succeservaringen op te doen en steeds sterker door het leven te gaan.

 

Respect

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen respect bij te brengen voor mens, dier en de omgeving. Respect is de basis voor een vreedzame en duurzame wereld. Respect ontvang je door respect te geven. Onze leerlingen leren om ieder in zijn/haar waarde te laten en respectvol te behandelen, ook al heeft die ander een afwijkende visie. Vanuit respect voor de omgeving leren wij kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke thema’s als natuur, milieu en duurzaamheid.

 

Verbinding

Met ons onderwijs willen we de verbinding in de samenleving vormgeven. Wij zullen de verbinding vormen tussen alle verschillende groepen/culturen in de omgeving. Doordat we ambitieus en kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen zal onze school aantrekkelijk zijn voor leerlingen met verschillende achtergronden. Bij het vormgeven van deze verbinding vinden we ook de rol van ouders heel belangrijk. Ouders die bewust op zoek zijn naar de verbinding kiezen voor onze school en zij zullen samen met het schoolteam invulling geven aan de verbinding.

 

Wijsheid

Wij willen dat onze kinderen met wijsheid handelen. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn om kritisch te denken en vragen te stellen. Onze leerlingen zullen niet alles klakkeloos aannemen. Zij zijn in staat om hun eigen inzichten in te zetten en met wijsheid te handelen op basis van eigen kennis en vaardigheden of onderzoek. Door te reflecteren op het eigen handelen ontwikkelen onze leerlingen deze vaardigheden en zijn zij in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen.