Ouderbetrokkenheid

 

     Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Ouders zullen goed geïnformeerd worden over de activiteiten die op school plaatsvinden, zodat zij er thuis met hun kind over kunnen praten of ondersteunende activiteiten kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen we bij de inschrijving van uw kind ook informeren naar uw beroep of ander talent waar we als school eventueel gebruik van kunnen maken. We willen zoveel mogelijk de buitenwereld in school halen en dat kan alleen als er ook ouders/vrijwilligers af en toe een gastles komen geven of ondersteunen bij activiteiten waar zij zelf goed in zijn.

Ouderparticipatie

 

     Ook ouderparticipatie is belangrijk bij ons op school. Uitstapjes, feesten en andere activiteiten kunnen niet uitgevoerd worden zonder ouders die daarbij helpen en ondersteunen. Zodra de school gestart is zullen we een ouderraad samenstellen die de school ondersteunt bij de activiteiten.

MR

 

     Natuurlijk komt er ook een medezeggenschapsraad. Als de school gestart is zullen we u hierover verder informeren.

Aanmelden/inschrijven

 

     Via de website kunt u onder het kopje “contact” een mail sturen met de gegevens van uw kind om uw kind aan te melden. Na deze aanmelding zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek. Als uw kind van een andere school komt of van een kinderdagverblijf, dan vragen wij met uw toestemming gegevens op. Op basis van deze gegevens bepalen we of uw kind bij ons op school geplaatst kan worden. Mocht een kind extra zorg nodig hebben, dan kijken we uiteraard of wij als school de benodigde zorg kunnen bieden.

Onze schooltijden

 

     Wij gaan werken met het zogenaamde “vijf gelijke dagen model” en met een continurooster. Alle kinderen blijven dus over. Zodra de schooltijden bekend zijn, zullen wij dat hier op de website vermelden.