HET TEAM 

Pioniers van het eerste uur

ABBS De Zijderoute is opgericht door een groep initiatiefnemers. Zij zijn van mening dat het onderwijs anders moet en kan.

Wij vinden dat leerlingen eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces: “Waarom leer ik iets en hoe is het nuttig?” Op onze school bewerkstelligen we dit door aan betekenisvolle projecten te werken. Binnen de gekozen thema’s komen alle vakken aan bod. De leerkracht vervult binnen het project een coachende rol en zorgt dat de kerndoelen, zoals omschreven door het ministerie van onderwijs, aan bod komen.