Algemeen bijzonder basisonderwijs

Op onze school is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de wijk. Door middel van het algemeen bijzondere karakter van de school komen we tegemoet aan de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen. Wij besteden aandacht aan alle culturen en religies die aanwezig zijn.