Kijk op talent

Gebruik maken van de talenten om te leren is in ons onderwijs een belangrijke pijler. Door actief bezig te zijn met de talenten van kinderen gaat de intelligentie van het kind omhoog. Hierdoor pikt een kind ook andere kennis, zoals bijvoorbeeld taal en rekenen makkelijker op. Vanuit een talent kunnen kinderen dus eenvoudiger andere kennis en vaardigheden oefenen.

Daarnaast is werken vanuit je talent veel leuker dan steeds maar weer de focus leggen op dingen die een kind niet kan en dit eindeloos herhalen. De energie die het kost om steeds maar weer te focussen op de tekortkomingen van een kind is vele malen groter dan het rendement dat op die manier behaald wordt. Het alternatief is juist de talenten stimuleren. Het heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren. Als vanzelf gaat hierdoor het lerend vermogen van een kind omhoog.

“ABBS de Zijderoute, een school waar kinderen met hun talenten mogen schitteren om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de wereld om hen heen”.

Wat is jouw talent

Er zijn vele vormen van talenten: Organisatietalent, mooie gedichten schrijven, goed in gym, goed andere kinderen kunnen helpen, goed kunnen plannen, je hebt veel fantasie, kunt anderen aan het lachen maken, hebt een sterk analytisch vermogen, enzovoort.

Door op school met projecten, diverse werkvormen en een brede inhoud te oefenen heb je de meeste kans om de talenten van kinderen te ontdekken en te stimuleren. Dit biedt voor de leerkrachten goede aanknopingspunten om leerdoelen voor kinderen te koppelen aan deze talenten.

“Het ontdekken en aanwakkeren van talenten van kinderen heeft een positief effect op de hersenontwikkeling van het kind. Door te leren vanuit talenten wordt als het ware het ‘wegennet van hersenverbindingen’ sterker. Hierdoor komt ook andere informatie makkelijker aan.”