Verbinding – Het begint met aandacht

Een van de belangrijkste kernwaarden binnen onze school is ‘verbinding’. Het verlangen ergens deel van uit te maken is een algemeen menselijke eigenschap. Dit universele verlangen leidt ertoe dat mensen beter functioneren wanneer zij zich verbonden voelen met de wereld om zich heen. Zij raken dan meer betrokken en zijn vaker bereid zich in te spannen voor het algemeen nut van de gemeenschap waarmee ze zich verbonden voelen.

“Verbinding begint met aandacht:
zodra je je als kind, ouder of leerkracht gezien voelt,
ontstaat de bereidheid iets terug te geven.”

Verbinding in Amsterdam-West

ABBS De Zijderoute ziet het niet alleen als haar taak kinderen voor te bereiden op de toekomst, maar heeft ook een maatschappelijke functie naar de buitenwereld. Met onze school willen we de verbinding, of anders gezegd ‘de brug’ vormen tussen alle verschillende groepen en culturen in Amsterdam-West en omgeving. De school maakt deel uit van de directe omgeving en heeft kinderen heel veel te bieden. Maak er gebruik van! Bij het vormgeven van deze verbinding is ook de rol van ouders heel belangrijk.

“Een goede verbinding met onze omgeving
in combinatie met ons ambitieuze en kwalitatief hoogwaardige onderwijs maakt onze school aantrekkelijk voor leerlingen met verschillende achtergronden.”

Verbinding met ouders

Ouders kiezen niet zomaar voor het bijzonder onderwijs. Vaak is het een bewuste keuze. Ze zoeken naar een school waarvan de visie aansluit bij die van henzelf, op het onderwijs en op het leven. Wij vinden het belangrijk steeds met ouders – die speciaal voor ons bijzonder onderwijs gekozen hebben – in verbinding te blijven en het gesprek aan te blijven gaan en te checken of onze visie en onze waarden nog helder zijn en hoe we daarin hun kinderen kunnen begeleiden.

Aandacht voor en van de ouders
Vanuit het uitgangspunt van aandacht voor en van de ouders, heeft de samenwerking tussen school en ouders twee kanten: ouders zijn welkom op school en ouders leveren een inspanning op school. Hierdoor leren leerkrachten en ouders elkaar kennen in verschillende situaties en ouders zien wat er op school gebeurt. De afstand tussen thuis en school wordt hierdoor kleiner en zowel ouders als leerkrachten spreken elkaar makkelijk aan. En natuurlijk zorgen de inspanningen en hulp van ouders ervoor dat er meer activiteiten mogelijk zijn op school.

“Heel vaak hebben ouders een beroep, een bepaalde achtergrond, expertise of hobby die aansluit bij een van de thema’s die op school behandeld worden. Zodoende schakelen we graag ouders in als expert/gastdocent. Zo ontwikkelen we niet alleen de talenten van de kinderen, maar maken we ook met veel plezier gebruik van de talenten van de ouders.”

Verbinding met de omgeving – Ondernemers

Amsterdam en Amsterdam Bos en Lommer in het bijzonder hebben onze leerlingen veel te bieden. In de omgeving zitten veel verschillende bedrijven, die ieder gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied.

Bij het ontwikkelen van onze lessen betrekken we regelmatig ondernemers, vakexperts en instellingen zoals musea. Dit zijn geen extraatjes buiten het gewone programma om. De lessen worden geïntegreerd in het bestaande programma en de gestelde leerdoelen.

Kennismaken met nieuwe inzichten
Een leerkracht kan niet alles weten. Door een specialist op een bepaald vakgebied uit te nodigen in de klas, leren kinderen direct van de ‘echte wereld’. Deze specialisten vertellen meestal met passie over hun vak en hebben genoeg kennis om in te gaan op vragen van onze nieuwsgierige kinderen.

Hierdoor leren de kinderen wat verschillende beroepen echt inhouden. Ze maken kennis met nieuwe informatie en inzichten en vergroten hun ervaringen. Op deze manier leren leidt tot hoge betrokkenheid bij de kinderen. Hierdoor onthouden ze meer en maken ze meer nieuwe hersenverbindingen. Samenwerken met de buitenwereld vergroot de betrokkenheid van de buitenwereld bij de school.

“‘Een Leven Lang Leren’. Het is een mooie slogan van deze tijd. Dat leren gaat niet alleen over kennis en vaardigheden opdoen, maar ook over persoonlijke ontwikkeling en flexibel omgaan met de steeds veranderende wereld om ons heen. Ondernemers in de omgeving delen hun ervaringen met onze leerlingen. Zo maken kinderen kennis met wat de wereld om hen heen te bieden heeft.“