Medezeggenschapsraad

Zodra de school ‘voldoende volume’ heeft, starten we een medezeggenschapsraad. Hierover informeren we u later graag.