Ouderbijdrage

De kosten van feesten, extra activiteiten, excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het ouderfonds. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 60,- per kind.