Kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen biedt, vanaf 23 augustus 2021, voorschoolse en buitenschoolse opvang (BSO) binnen de muren van basisschool De Zijderoute. Wij zorgen ervoor dat je kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen en wordt uitgedaagd zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Kijk op de website van Combiwel voor Kinderen voor meer informatie.

Samen richting IKC De Zijderoute
We werken intensief samen met basisschool De Zijderoute. De bedoeling is dat Combiwel voor Kinderen en ABBS De Zijderoute toegroeien naar een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat je kind maximaal ondersteund wordt in een doorgaande leerlijn. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen straks één team met één visie.

Aanmelden
Interesse? Ieder kind is van harte welkom bij ons. Vanaf 23 augustus 2021 openen we onze deuren. Meld je kind alvast aan via www.combiwelvoorkinderen.nl/inschrijven. Voor meer informatie over de opvang of over inschrijven, bel met 020-5771133.

Voor meer informatie over de BSO: