Algemeen bijzonder basisonderwijs

Op onze school is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de wijk. Het algemeen bijzondere karakter van de school zorgt ervoor dat we tegemoet komen aan de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen. Wij besteden aandacht aan alle culturen en religies die aanwezig zijn.

Wij zijn “religieus neutraal” en dat betekent voor ons dat wij op school geen feesten vieren die voortkomen uit een religie of cultuur. We vieren bijvoorbeeld geen Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest of Offerfeest. We besteden er wel op een informatieve manier aandacht aan in de klas en we vinden het heel mooi als leerlingen vertellen over hun ervaringen thuis met de verschillende feesten. Niet iedereen viert thuis immers hetzelfde feest en mocht dat al zo zijn, dan viert niet iedereen het betreffende feest op dezelfde manier. Door hierover te praten leren kinderen dat er niet één manier is die goed is, maar dat dingen soms ook anders kunnen gaan. Hierdoor ontstaat respect en begrip voor elkaar. 

Wat we wel doen is een feestelijke opening of afsluiting van de thema’s die we op school behandelen. Dit bereiden we samen met de leerlingen voor en hierdoor wordt het een activiteit waarbij iedereen gelijkwaardig betrokken is.