Missie en visie

Basisschool De Zijderoute vormt de verbinding tussen alle Amsterdamse kinderen ongeacht hun afkomst. Door deze verbinding kunnen de kinderen zich volledig vrij bewegen en hun talenten optimaal ontwikkelen en vaardigheden voor de toekomst verwerven.


Deze missie bereiken we door het geven van betekenisvol onderwijs, waarbinnen kinderen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontdekken en in te zetten. Wij vormen de verbinding tussen de verschillende achtergronden van de kinderen door aandacht te besteden aan verschillende culturen. Ten aanzien van het verwerven van basisvaardigheden (rekenen en taal) geven wij onze leerlingen heldere en gerichte instructie.

.

Creativiteit

In ons onderwijs leren wij kinderen creatief te zijn. Creativiteit is een manier van waarnemen, denken en doen waardoor je nieuwe kansen en oplossingen ziet. Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkelen, vinden zij altijd een manier om verder te komen in datgene waar zij mee bezig zijn. Zij zijn in staat oplossingen te vinden voor de dingen waar ze tegenaan lopen.

Doorzettingsvermogen

Onze kinderen leren op school te werken aan doelen die zij zichzelf hebben gesteld. Vooral als het project van hun keuze ‘even niet vanzelf gaat’ hebben kinderen doorzettingsvermogen en zelfdiscipline nodig om toch hun doel te bereiken. Zo worden zij zich keer op keer bewust van de consequenties van hun keuzes en kunnen ze oprecht trots op zichzelf zijn als ze hun doelen halen. Doorzettingsvermogen maakt kinderen zelfstandig en besluitvaardig. Het kweekt wilskracht en durf, maakt initiatiefrijk en resultaatgericht.

Respect

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen respect bij te brengen voor mens, dier en omgeving. Respect is de basis voor een vreedzame en duurzame wereld. Onze leerlingen leren elkaar in hun waarde te laten en een ieder respectvol te behandelen, ook al heeft die ander een afwijkende visie. Vanuit respect voor de omgeving leren wij kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke thema’s als natuur, milieu en duurzaamheid.

Verbinding

Als school – leerkrachten en leerlingen – vormen wij de verbinding tussen alle verschillende groepen/culturen in de omgeving. Doordat we ambitieus en kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen is onze school aantrekkelijk voor leerlingen met verschillende achtergronden. Bij het vormgeven van deze verbinding vinden we ook de rol van ouders heel belangrijk. Ouders die bewust op zoek zijn naar verbinding kiezen voor onze school. Samen met het schoolteam geven zij invulling aan de verbinding.

Wijsheid

Dit wil zeggen dat onze leerlingen in staat zijn kritisch na te denken en vragen te stellen. Zij nemen niet alles klakkeloos aan. Ze zijn in staat hun eigen inzichten in te zetten en met wijsheid te handelen op basis van hun eigen kennis en vaardigheden of onderzoek. Door te reflecteren op het eigen handelen ontwikkelen onze leerlingen deze vaardigheden en zijn zij in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen.

Het team

ABBS De Zijderoute is opgericht door een groep initiatiefnemers. Zij zijn van mening dat het onderwijs anders moet en kan.

Wij vinden dat leerlingen eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces: “Waarom leer ik iets en hoe is het nuttig?” Op onze school bewerkstelligen we dit door aan betekenisvolle projecten te werken. Binnen de gekozen projecten komen alle vakken aan bod. De leerkracht vervult binnen het project een coachende rol en zorgt dat de kerndoelen, zoals omschreven door het ministerie van onderwijs, aan bod komen.

Groep 1/2

Juf Esra

Juf Fatima

Juf Elanur

Groep 3

Juf Firdaouss O.

Juf  Ikrame

 

Groep 4

Juf Firdaouss E.

 

Groep 5/6

Juf Naoual

Meester Cengiz

 

Groep 7/8

Juf Gülsün

Interne begeleiding

Juf Fidan

Kwaliteits-coördinator

Juf Marouscha

Schoolleider

Juf Meryem

Algemeen bijzonder basisonderwijs

Op onze school is iedereen welkom. De school is een afspiegeling van de wijk. Het algemeen bijzondere karakter van de school zorgt ervoor dat we tegemoet komen aan de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen. Wij besteden aandacht aan alle culturen en religies die aanwezig zijn.

Op dit moment heeft onze school nagenoeg alleen leerlingen met een islamitische achtergrond. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich thuis voelen op school hebben we ervoor gekozen om de islamitische feesten te vieren. We vieren geen Kerst, Sinterklaas en Pasen omdat onze leerlingen dat thuis ook niet vieren. 

Daarnaast volgen we de islamitische jaarplanning en besteden we aandacht aan de islamitische gedenkdagen (islamitisch nieuwjaar, de geboortedag van de profeet Muhammed (v.z.m.h.), de hemelvaart enz.). Dit doen we door de verhalen te vertellen die bij deze dagen horen. Ook vertellen we bij ieder project wat we doen een verhaal uit de islamitische traditie wat aansluit bij het betreffende project. 

Onze projecten lopen van vakantie tot vakantie en de opening van het project is altijd een schoolbrede activiteit. De afsluiting van het project is een feestelijke afsluiting waarbij de leerlingen aan hun ouders kunnen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.  

Scroll naar boven