Aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving

We vinden het heel belangrijk dat kinderen aandacht voor zichzelf, de ander en de omgeving hebben. Dit bereiken we door regelmatig aandacht te besteden aan deze onderwerpen in onze lessen Sociaal Emotioneel Leren.

Leerlingen leren om hun eigen emoties te herkennen en hiermee om te gaan, maar ook om zichzelf te uiten en te praten over hun gevoelens. Ze leren dat je boos mag zijn, maar dat het belangrijk is hoe je deze boosheid uit.

Leerlingen leren om positief te communiceren en respectvol te zijn tegenover iedereen. We maken samen met de leerlingen afspraken over hoe we het willen hebben in de groep en op school.

Iedere leerling wordt serieus genomen.