Leren zichtbaar maken

Elk kind ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat inzichtelijk te maken werken we met ontwikkellijnen. Er zijn ontwikkellijnen voor de verschillende kennisgebieden en voor taal en rekenen.
Daarnaast zijn er ook leerlijnen voor de competenties (vaardigheden) die kinderen ontwikkelen. Naast het opdoen van kennis is het net zo belangrijk om verschillende vaardigheden op te doen, zodat je goed kan functioneren in de maatschappij. Al deze vaardigheden worden gekoppeld aan de projecten waar we aan werken. Kinderen werken dus aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden tegelijk.

Steeds grotere scope

De projecten die we doen, doen we schoolbreed. De hele school, van de voorschool tot en met groep 8 en zelfs de BSO werkt aan hetzelfde project. De scope van de projecten wordt wel steeds groter.

Bijvoorbeeld het project Omgaan met elkaar
Voor- en vroegschool: Samen spelen
Groep 3/4: Leven in een gezin
Groep 5/6: Vrienden in een groep
Groep 7/8: Waarderen van verschillen