Kijk op talent

Gebruik maken van de talenten om te leren is in ons onderwijs een belangrijke pijler. Door actief bezig te zijn met de talenten van kinderen gaat de intelligentie van het kind omhoog. Hierdoor pikt een kind ook andere kennis, zoals bijvoorbeeld taal en rekenen makkelijker op. Vanuit een talent kunnen kinderen dus eenvoudiger andere kennis en vaardigheden oefenen.

Daarnaast is werken vanuit je talent veel leuker dan steeds maar weer de focus leggen op dingen die een kind niet kan en dit eindeloos herhalen. De energie die het kost om steeds maar weer te focussen op de tekortkomingen van een kind is vele malen groter dan het rendement dat op die manier behaald wordt. Het alternatief is juist de talenten stimuleren. Het heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren. Als vanzelf gaat hierdoor het lerend vermogen van een kind omhoog.

“ABBS de Zijderoute, een school waar kinderen met hun talenten mogen schitteren om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de wereld om hen heen”.

Wat is talent?

Misschien herken je het wel. Een kind is ergens mee bezig en het lijkt alsof de wereld ver weg is. Hij gaat helemaal op in de bezigheid, het kost hem geen enkele moeite. Hij vergeet te eten en te plassen. Grote kans dat je op dat moment een  ’talent in actie’ ziet. 

Hoe fijn is het wanneer kinderen op jongere leeftijd hun talenten ontdekken? Dat betekent dat ze die sneller en bewuster kunnen inzetten: zo ontwikkelen onze kinderen veerkracht voor de moeilijke momenten. Leerkrachten kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren. 

Om te leren hoe we de talenten van onze leerlingen kunnen ontdekken en hoe we deze talenten op een positieve manier kunnen inzetten hebben we als team van basisschool De Zijderoute een training gevolgd. Met het volgen van deze training is De Zijderoute de eerste en enige Kindertalentfluisterschool in Amsterdam. 

“Het ontdekken en benutten van de talenten van een kind heeft een positief effect op de veerkracht van dit kind. Door het inzetten van de talenten zorgen we ervoor dat kinderen veerkrachtig kunnen worden waardoor ze moeilijkheden beter aankunnen en eerder overeind veren om weer verder te kunnen gaan.”