Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit de volgende personen: 

Namens het team: Marouscha Maas. 

Namens de ouders: Naima El Benalalli

 

Ouderbijdrage

De kosten van feesten, extra activiteiten, excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het ouderfonds. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 55,- per kind.

De ouderbijdrage is vrijwillig en onze leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten indien hun ouders geen ouderbijdrage hebben betaald.