Een nieuwe school met vernieuwend onderwijs in Amsterdam-West

De behoefte aan ‘ander onderwijs’ in Nederland is groot. De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan ooit. Vanwege die veranderingen zijn zowel ouders als verschillende groepen leerkrachten op zoek naar een alternatief voor de huidige veelal nog traditionele leermethodes. ABBS De Zijderoute heeft hier een duidelijk antwoord op. Waar in het onderwijs nu vooral nog de nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling en prestaties, zorgen we op De Zijderoute juist dat de talenten van de kinderen naar voren komen en worden versterkt.

Nieuwsgierigheid omzetten in methodisch handelen
Met ons team van leerkrachten bieden we kinderen kennis en vaardigheden waarmee zij op een overzichtelijke en flexibele manier hun weg kunnen vinden in deze snel veranderende wereld. Met het gebruik van Jeelo ontwikkelen we het denkvermogen van de kinderen. We zetten hun nieuwsgierigheid om in methodisch handelen. We leren de kinderen hun creativiteit te gebruiken om problemen op te lossen. We helpen ze om helder te redeneren, goed waar te nemen en van daaruit hun eigen keuzes te maken.

“ABBS De Zijderoute speelt in op de veranderende wereld om ons heen en zorgt dat kinderen leren hoe ze moeten omgaan met deze soms grote veranderingen. In verbinding met elkaar en met respect voor elkaar, ongeacht afkomst of cultuur.”