De Zijderoute is een Jeelo-school

De wortels van ons huidige onderwijssysteem liggen in de tijd van de industriële revolutie. Door de toenemende industrialisatie ontstond steeds meer behoefte aan mensen die enige standaardscholing hadden ontvangen. Zo waren zij beter in staat werk te verrichten in fabrieken, als werknemer.

Een grote groep kinderen in een lokaal: is dat de oplossing?
De meest efficiënte manier om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op hun toekomstige werk was toen om een grote groep kinderen in een lokaal te zetten met een juf of meester voor de klas. Dat paste goed in die tijd… Werknemers bleven veelal tientallen jaren bij slechts één bedrijf werken. Er veranderde niet zoveel aan het werk, en er was dus ook niet veel noodzaak om bij te leren of flexibel te zijn en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Flexibel in denken en doen
Tegenwoordig hebben jongeren vaak voor hun 30e gemiddeld al 10 tot 14 verschillende banen gehad. Daarnaast rollen mensen regelmatig in een heel ander beroep dan waar ze in eerste instantie voor opgeleid zijn.

Deze ‘nieuwe werkelijkheid’ vraagt om onderwijs dat flexibel is en dat aansluit op deze ontwikkelingen. Jeelo biedt dit. Naast basisvaardigheden als rekenen, taal, en spelling etc. leren kinderen goede communicatieve vaardigheden. We bereiden ze voor op het omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid en leren ze keuzes te maken die bij hen passen. Een leven lang leren en de touwtjes in eigen handen houden, dat is waar het om draait. Doordat we kinderen al tijdens hun basisschooltijd kennis laten maken met de wereld om hen heen, komen ze erachter wat er allemaal mogelijk is. Door een goed inzicht in zichzelf en in hun talenten maken ze bewuste keuzes. Stuk voor stuk zijn dit kernwaarden van de nieuwe tijd die passen bij De Zijderoute. Voor meer informatie over Jeelo, zie de website van Jeelo.

 

 

“Jeelo sluit aan op wetenschappelijke inzichten over leren en past naadloos op de toekomst van ons onderwijs zoals het Ministerie dat formuleert, waarbij aandacht is voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden.”