Communicatie met ouders

Goede communicatie met ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij geven de communicatie als volgt vorm: 

Ouders krijgen regelmatig een nieuwsbrief van school waarin onderwerpen staan vermeld die voor de hele school gelden, zoals bijvoorbeeld algemene regels, vakanties en vrije dagen. 

Daarnaast krijgen ouders iedere week een Weekbericht van de groepsleerkracht van hun kind. In dit weekbericht staat wat er de afgelopen week is gedaan, wat er de week erna aan bod komt en hoe ouders hierbij eventueel kunnen ondersteunen 

Zowel de nieuwsbrief als het weekbericht zijn belangrijk om te lezen!

Alle communicatie vindt plaats via Parro. Zodra uw kind op school begonnen is, krijgt u een mail met een uitnodiging voor Parro. Parro is een app die u kunt installeren op uw telefoon. Mocht het niet lukken om het Parro account te activeren of te installeren, dan kunt u op school om hulp vragen. Wij helpen u er graag bij!

Ziek melden

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór 08:30 uur telefonisch te melden. Dat kan via Parro rechtstreeks naar de leerkracht, of u kunt de school bellen. Telefoonnummer: 020 – 7794160. 

Ouderbijdrage

De kosten van feesten, extra activiteiten, excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het ouderfonds. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 55,- per kind.

De ouderbijdrage is vrijwillig en onze leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten indien hun ouders geen ouderbijdrage hebben betaald.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit de volgende personen: 

Namens het team: Gülsün Caliskan en Naoual El Madani.

Namens de ouders: Yassmina Dari en Cengiz Irgin

Scroll naar boven