Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. We informeren u goed over de activiteiten op school, zodat u er thuis met uw kind over kunt praten of ondersteunende activiteiten kunt doen.

Daarnaast informeren we bij de inschrijving van uw kind ook naar uw beroep of ander talent waar we als school eventueel gebruik van kunnen maken. We willen zoveel mogelijk de buitenwereld in school halen en dat kan alleen als er ook ouders/vrijwilligers af en toe een gastles komen geven of ondersteunen bij activiteiten waar zij zelf goed in zijn.

Ouderparticipatie

Ook ouderparticipatie is belangrijk bij ons op school. Uitstapjes, feesten en andere activiteiten zijn alleen mogelijk met ouders die daarbij helpen en ondersteunen. De ouderraad ondersteunt ons het hele jaar door bij de verschillende activiteiten.

Scroll naar boven