De Zijderoute (BSO)

BSO De Zijderoute opent op 23 augustus haar deuren in een nieuwe school aan de Buskenblaserstraat 65 in Amsterdam West. Na schooltijd, op de vrije middagen en in de schoolvakanties zorgen wij dat je kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. Ook gaan we graag naar buiten om te sporten of te spelen.

Wij bieden 52 weken opvang. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Samenwerking met basisschool De Zijderoute

We werken samen met basisschool De Zijderoute. De methode op deze school voor de ontwikkeling van de kinderen is Jeelo. Deze methode zorgt voor samenhangend en betekenisvol onderwijs en past naadloos op de toekomst van het onderwijs zoals het Ministerie dat formuleert, waarbij aandacht is voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast wordt er zowel aan kennisdoelen als aan vaardigheidsdoelen gewerkt.

De doorgaande lijn naar de basisschool

De buitenschoolse opvang werkt nauw samen basisschool De Zijderoute. Pedagogische visie en thema’s worden op elkaar afgestemd zodat een doorgaande leerlijn gewaarborgd is. Doordat Combiwel voor Kinderen pedagogisch medewerkers ook inzet op school, zien de kinderen dezelfde gezichten van jongs af aan. Hierdoor kunnen we kinderen optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling en voelen ze zich veilig in een vertrouwde omgeving. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daarin ben je vrij.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of je kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we je over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij je goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Kennismaken?

Dat kan! Omdat we pas in augustus openen doen we de kennismaking telefonisch. Bel met 06-34104432 voor een telefonische afspraak.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens