1 februari 2021

Amsterdam, 1 februari 2021. Tijdens een feestelijk moment, maar helaas door corona in klein comité, is vandaag het startsein gegeven voor de intensieve samenwerking tussen ABBS De Zijderoute en kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen. Directeur Bjørn Huysman van Combiwel voor Kinderen en directeur-bestuurder Meryem Balasar van De Zijderoute hebben hun handtekening gezet voor de vorming van Integraal Kindcentrum (IKC) De Zijderoute in Amsterdam West.

Een integraal kindcentrum vanaf de start
Vanaf 23 augustus 2021 start zowel de voorschoolse opvang als de buitenschoolse opvang binnen de muren van school. IKC De Zijderoute wordt daarmee een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat het kind maximaal ondersteund wordt in zijn/haar talenten en ontwikkeling. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen straks dan ook één team.

‘Combiwel voor Kinderen streeft ernaar kinderen van 0-12 jaar maximaal te helpen ontwikkelen. Onze samenwerking met de Zijderoute waarbij aan beide kanten het team nog wordt opgebouwd, biedt optimale kansen om werkelijk samen vanuit een gedeelde visie onze doelen te realiseren. Als één team integraal kinderen helpen hun talenten maximaal te ontwikkelen, die droom gaan wij samen waarmaken!’, aldus Bjørn Huysman.

Jeelo
Het onderwijs van IKC De Zijderoute is gebaseerd op het werken met projecten. Dit houdt in dat het onderwijs zoveel mogelijk in een betekenisvolle context aangeboden wordt, zodat de kennis beter beklijft bij de kinderen. Daarnaast is er volop aandacht voor de zogenaamde 21e -eeuwse vaardigheden en werken de kinderen doelgericht aan hun eigen ontwikkeling. Bovendien is IKC De Zijderoute de eerste en enige Kindertalentfluisterschool in Amsterdam.

‘Onze samenwerking met Combiwel voor kinderen en de vorming van een IKC  is een zeer waardevolle aanvulling op ons betekenisvolle onderwijs. De thema’s die we op de basisschool behandelen zullen ook in de voorschool en in de BSO een rol gaan spelen. Op de voorschool natuurlijk op een ander niveau en in de BSO op een minder schoolse manier in de vorm van ontspannende activiteiten. Hierdoor krijgen de thema’s nog meer betekenis waardoor kinderen er meer van opsteken’, aldus Meryem Balasar.

Doordat de kinderen al tijdens hun basisschooltijd, zowel in de klas als op de opvang, kennismaken met de wereld om hen heen, komen ze erachter wat er allemaal mogelijk is en wat goed bij hen past. IKC De Zijderoute wil hiermee een krachtige en inspirerende omgeving bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande ontwikkellijn. Deze visie sluit naadloos aan op de visie van kindontwikkelingen binnen Combiwel voor Kinderen.

Nieuw gebouw
Basisschool De Zijderoute is nu nog gevestigd aan de Rombout Hogerbeetsstraat nr. 109 in Amsterdam West maar verhuist in de zomer naar een nieuw gebouw aan de Buskenblaserstraat 65 binnen hetzelfde stadsdeel. Op 23 augustus 2021 opent IKC De Zijderoute haar deuren.

Inschrijven voor school, voorschool en BSO is vanaf heden opengesteld op de websites van beide organisaties; www.abbsdezijderoute.nl en www.combiwelvoorkinderen.nl.